Het Bosch Blazers Ensemble repeteert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.15  Van der Eygenweg 1

5231 PA 's-Hertogenbosch

 

 

Om het Bosch Blazers Ensemble in stand te houden is geld nodig. Een deel van de inkomsten wordt verkregen uit contributies. De contributie per lid bedraagt per kwartaal 125 euro.

Een ander deel van de inkomsten bestaat uit de ontvangst van entreegelden. 

Het Bosch Blazers Ensemble is ook afhankelijk van donaties en 'vrienden' die de kamermuziek een warm hart toedragen.